Palvelut

Vastaava työnjohtaja

Rakennusluvan edellytys on että hankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja organisoi käytännön rakentamisen.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija on kontaktihenkilö rakennusvalvontaan ja työmaan suunnittelijoihin. Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisen ja varmistaa että suunnitelmat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtioneuvoston asetukset.

Rakennusvalvoja

Valvoja tarkistaa että työt on tehty suunnitelmien mukaisesti. Valvoja seuraa laatua, aikataulua, työturvallisuutta sekä kustannuksia.